verson 0.1 | 2009 | Seljord Kommune | Prosjekt 'Seljord og sogene' | .LinkLink


Soger:
Kivlemøyane
Segna om Kivlemøyane har blitt knytt til Nystaulsteinen der Kivlekyrkja skal ha stått, til mose og fargar i bratte fjellveggen ovanom grenda og til to store og ein mindre stein som har vore synlege i Kalvejuvet rett nedom Såvestaul. Desse steinane er skipla av ras i dei seinare år.
Vallarhaugen
Sigurd Telnes i samtale med kyrkjeverge Jon Svartdal.
Ståle Åsheim
Segni om Ståle Åsheim som vart lyst fredlaus og held seg gøymd i loftet på garden Åsheim.
Guro Heddelid
Namnet Guro Heddelid er knytt til Grunningsdalen. Meir enn noko anna har soga om henne gjort dalen kjend. Denne kvinna til hest som framleis rir gjennom dalen i dikt og dram-.
Soga om Guro Heddelid ber i seg romantikk og tonar frå ei svunnen tid med blod og salte tårer, Gudstru og trøyst i vigslevatn og klokkeklang. Det ligg eit mystisk kingelvevslør over dei gamle henda der ulike utsagn gjev stoff til ettertanke.


Sjøormhistoriar:
Lauvnes
juli 1977. Brev til Halvor J. Sandsdalen frå Alfred Amundsen, Bø. Om sjøormobservasjon på Lauvnes.
Et stort dyr
At vi så noe i vannet den 15. august 2008 er det ingen tvil om, fortel Solveig Helene Almelid.
Ved Lauvnes
Forteljing frå ca. 1910:
-Elling Bjørge og Hølje Kleivi snakka au om havhesten, fortalde Steinar Fjøstuft. Dei arbeidde ved Lauvnes, ein gamal husmannsplass om lag 3 kilometer utanfor bygda. Med eitt høyrde dei slik plasking i vatnet nærare Raudås, og då dei såg etter, vart dei var eit stort dyr som låg og sola seg ved strandsetinane. Då dei skulle heimatt torde ikkje Elling vera med i pråmen oppatt til Bjørge, men Hølje rodde åleine. Dæ va bare ein havhest som låg der og han hev eg sett mange vendur, sa Hølje.
Langelid
Måndagskveld 21. juni 1975 var Odd Sveinsson og broren Einar, 6 år gamal, utved Seljordsvatnet for å bade. Det var heilt stilt, men med eitt reiste det seg som ei bølgje noko utpå vatnet. Litt etter såg dei buktningar som glei under og kom oppatt nokre gonger.Nor-Rec 2009