verson 0.1 | 2009 | Seljord Kommune | Prosjekt 'Seljord og sogene' | .LinkLink


Soger:
Kivlemøyane
Segna om Kivlemøyane har blitt knytt til Nystaulsteinen der Kivlekyrkja skal ha stått, til mose og fargar i bratte fjellveggen ovanom grenda og til to store og ein mindre stein som har vore synlege i Kalvejuvet rett nedom Såvestaul. Desse steinane er skipla av ras i dei seinare år.
Ståle Åsheim
Segni om Ståle Åsheim som vart lyst fredlaus og held seg gøymd i loftet på garden Åsheim.
Vallarhaugen
Sigurd Telnes i samtale med kyrkjeverge Jon Svartdal.
Sterke-Nils (f. 1722- d. 1800)
Forteljingane om Sterke-Nils knyter seg til at dette var ein kar som var ualminneleg sterk. Det gjekk gjetord om alle hans kartak og prestasjonar. Men soga teiknar også biletet av ein hjartevarm, snill og handing kar. Sterke-Nils stoga står idag på Dyrskuplassen. Her vert det kvart år framført spelstykke og små dramatiseringar som teiknar tidsbilete og hendingar frå livet til sterke-Nils.
Sjøormhistoriar:
Ved Høljarurda på Manheimstrondi
Forteljing frå ca. 1720
-Daa han var heime paa Klomset, skulde han eingong fara ut til Otterholtmoen paa eksis. Han gjekk Manheimstronda, for den tid var det kje veg paa hi sida. I Høljarurda heldt seg ein hesjeleg stor orm som ofte stengde vegen naar folk fór der, og ingen torde freiste paa aa slaa han. Daa Tomas kom til Høljardurda, rann ormen like mot han, bles og fræste gjorde han og slo lykkjur so høge at Tomas godt kunde gjenge under dei. Tomas hadde stellt seg til med ein stor og sterk stav; med den gjekk han mot ormen, og etter eit langt basketak blei ormen drepen. Daa Tomas kom til Otterholt, blei kapteinen vond for han kom for seint. Tomas fortalde daa koss alt hadde gjenge. Kapteinen kunde mest ikkje tru det og sende nokre folk avstad for aa sjaa. Dei fann den daude ormen og brende han upp, og sidan saag det i lang tid ut der liksom paa ein kolbotn. - Men Tomas slapp for straff daa folka kom attende og fortalde dette.
To menn i båt ved Ulvenes
Forteljing frå ca. 1910:
-Halvor Lauvstad fortel at han og Halvor Brauti heldt seg på Ulvenes. Ein kveld reiste dei på vatnet for å fiske, og dei vart då vare, om lag 100 meter frå land eit hovud om lag ein fot over vatnet. Det var ikkje fullt så stort som eit hornlaust kuhovud, og det var brunsvart på let. Karane hadde kleine årir og klein båt, og dyret kom så fort mot dei at det stod bårur etter det. Og karane vart ikkje så lite fælne. Under vasskorpa og fram kring pråmen kom ein stor sikestim, så vatnet var kvitt. Det såg ut som om dyret dreiv fisken fyre seg. Men om litt dukka det og vart borte. Klokka var 10 om kvelden, men klårt og ljost.
Hva skal vi egentlig tro?
Hva skal vi egentlig tro? 30. august 1983 har Varden ei melding om eit skeptisk ektepar frå Flatdal som såg ein 100 meter lang sjøorm. Spørsmålet kommer fra Agnes Haugan i Flatdal som sist søndag så noe i Seljordsvatnet som kunne være sjøorm - om noe slikt finnes. -Både mannen min Svein og jeg har alltid vært skeptiske til det som har vært sagt og skrevet om sjøormen i Seljordsvatnet, men etter det vi iakttok søndag ved 14-tiden, vet vi sannelig ikke hva vi skal tro. I ca. ti minutter sto vi ved veien og så noe som buktet seg ute i vannet - fire krumninger over vannflaten som om en stor orm eller slange lå der og svømte. Det blinket i de delene som var over vannflaten og vi så svake bølger rundt. Været var praktfullt og vannet helt stille søndag. Nei, dette er uforklarlig. Vi er i hvertfall sikre på at det var noe vi så - antagelig det samme som enkelte har iakttatt på vannet opp gjennom årene.
Sanden Camping
Ståle Ellingsen var ute på vatnet i båt, og like utanfor Sanden Camping såg han noko som kunne minne om ein tømmarstokk i vatnet.Nor-Rec 2009